İstanbul0553 717 59 29   İzmir0533 161 84 78    Antalya0532 300 04 86

Her hücre, her saç hücresi belli bir yaşam ömrüne sahiptir. Kimi zaman bu hücreler vücut tarafından yeniden üretilse de kimi zaman tekrar üretilmemesi durumu görülebilmektedir. Saç hücreleri için de bu geçerlidir.

Her saç telinin, her saç kökü hücresinin belli bir yaşam döngüsü vardır. Bu yaşam döngüsü, üç dönemden oluşur. Anagen dönemi, kategen dönemi ve telogen dönemi olmak üzere, üç başlıkta incelenen saçın yaşam döngüsü, bu üç dönemin sonunda son bulmakta ve hücrelerin ölmesi ile sonuçlanmaktadır.

Saçın Yaşam Döngüleri


Anagen dönemi : Her saç hücresinin ortalama yaşam süresi olan 2 ile 7 yıl arasında olan bu dönemde, saçlar ortalama olarak her ay 1 cm uzama gerçekleştirir. 7 yıl sonunda hücreler yenilenerek yine saç üretimi devam eder. Anagen dönemi, bir insan ömrünün, ortalama yüzde 90’ında yaşanan dönemdir. Bu dönemde herhangi bir dökülme veya kellik problemi yaşanmaz.

Kategen dönemi : Bu dönemde, telogen dönemine geçiş belirtileri görülür. Saç uzaması durduğu için, saç hücrelerinin içinde bulunduğu kılıf hasar görür ve çöker. Saç dökülmelerinin başladığı ön dönem olarak adlandırılır. Kategen döneminden telogen döneminin sonuna kadar kellik ve saç dökülmeleri yaşanması muhtemeldir.

Telegen dönemi : Telegen döneminde, saçlarınız ile saç kökünüz arasında bulunan bağlantı zayıflar, bozulur. Ortalama 90 gün süren bu dönemde, saçlar köklerinden ayrılarak dökülme yaşar. Dinlenme dönemi olarak da bahsedilebilecek olan telegen döneminin son bulması ile birlikte, saç kökleri tekrar anagen dönemine geçer ve yine saç üretimine başlarlar.

Her saç hücresi, bu üç dönemi de yaşar. Bir yaşam döngüsü olarak adlandırılabilecek bu dönemlerde, bir saç kökünün doğumu, yaşlanması ve ölümü gerçekleşir. Sonuç olarak döngü devam eder ve tekrar saç üretimi sağlanır. Elbette ki, her saç kökü bu dönemleri aynı anda yaşamaz. Bu yüzden kimi zaman saçlarınızda rastgele dökülmeler, kimi zaman ise hiç dökülme yaşanmaması mümkündür.